skip to Main Content
MENI

Opšti uslovi:

Minimalna starost vozača 21 godina.
Posedovanje vozačke dozvole minimum 2 godine.

Lična dokumenta:

Važeća lična karta ili pasoš.
Važeća vozačka dozvola.

Preuzimanje i vraćanje vozila:

Vreme izdavanja počinje od trenutka preuzimanja vozila..
U slučaju kašnjenja toleriše se 60 minuta. Nakon toga se zaračunava novi dan najma koji je klijent u obavezi da plati.
Vozilo se preuzima i vraća u vreme i mesto definisano u ugovoru o najmu.
Prilikom preuzimanja vozila potpisuje se ugovor u dva primerka.

iDRIVE Rent a car svojim klijentima omogućava preuzimanje i vraćanje vozila na 3 lokacije:

Office iDRIVE Rent a car,
Aerodrom Nikola Tesla (Aerodrom Beograd) i
lokacija po dogovoru u Beogradu bez naknade.

Za lokaciju van teritorije Beograrda ili republike Srbije se naplaćuje dodatno po tarifi iDRIVE Rent a car na upit.

Korišćenje vozila van granica SRBIJE je dozvoljeno samo uz saglasnost agencije i depozit.

Gorivo:

 

Gorivo potrošeno tokom rentiranja plaća zakupac. iDRIVE Rent a car će naplaćivati dopunu goriva u slučaju da zakupac vrati iznajmljeno vozilo sa manje goriva od količine sa kojom je vozilo bilo snabdeveno prilikom preuzimanja.

 

Način plaćanja:

 

Fizička lica:

Najam vozila se plaća prilikom preuzimanja vozila i to u gotovini.

 

Pravna lica:

Za pravna lica plaćanje se vrsi putem tekućeg računa.

 

Postupci u slučaju nezgode,krađe i štete

Klijent je obavezan da postupi na sledeći nacin:

 

ODMAH da obavesti policiju i iDRIVE Rent a car i da postupi po nihovim instrukcijama.

 

Da ne napušta mesto nezgode,odnosno događaja do dolaska policije i službenika iDRIVE Rent a cara.

 

Da zapiše podatke o drugim učesnicima u nezgodi,odnosno događaju.

 

Da ispuni izveštaj o nezgodi/šteti prilikom vraćanja vozila.

 

Da napiše izjavu u kojoj opisuje uzroke i okolnosti u kojima se desila nezgoda/šteta.

 

Da poseduje zapisnik ili izveštaj nadležne policijske uprave o štetnom događaju, u suprutnom snosi kompletan trošak popravke vozila.

Saobraćajne i parking kazne:

 

Kazne za prekršaje nastale tokom perioda iznajmljivanja vozila,koje su posledica kršenja saobraćajnih propisa republike Srbije su isključivo odgovrnost zakupca. Zakupac je u obavezi da ih plati, i prijavi zaposlenom iDRIVE Rent a car ODMAH po nastanku.

 

 

Gubitak ključa:

 

Za gubitak ključeva naplaćuje se iznos od 250 eur-a.

 

Zabrane i ne ovlašćeno upravljanje vozilom:

 

Zabranjeno je da se vozilom upravlja pod uticajem alkohola, opojnih lekova I droga.U ovim slučajevima osiguranje NE VAŽI klijentu se naplaćuje pun iznos štete/krađe.

 

Iznajmljenim vozilom može upravljati samo lice koje je upisano kao vozač u ugovoru o najmu vozila.Postoji mogućnost upisivanja dodatnog vozača uz odobrenje iDRIVE Rent a car prilikom preuzimanja vozila.

 

Zabranjeno je iznajmljeno vozilo davati na koriscenje licima koja nisu upisana u ugovoru o najmu.U ovom slučaju osiguranje NE VAŽI, klijentu se naplaćuje pun iznos štete/krađe.

 

Vozilo se ne sme koristiti za namene Automoto manifestacija, ulične trke, prevoženje teških tereta I slično. U suprutnom se klijentu naplaćuje pun iznos štete na vozilu.

 

  

Detaljni uslovi o najmu vozila iDrive Rent a car

 

Vozila mogu iznajmiti pravna i fizička lica, sa kojima iDrive Rent a car zaključuje ugovor o najmu vozila koji ispunjavaju osnovne uslove upotrebe iznajmljenog vozila.

 

 1. Osnovni starosni uslovi korisnika vozila.

1.1 Minimum 21 do 70 godina starosti.

1.2 Minimum 2 godine posedovanja vozačke dozvole.

 

 1. Objašnjenje nekih termina

 

2.1 Vozilo – Sva motorna vozila u vlasništvu iDrive Rent a car koja se iznajmljuju klijentu.

2.2 iDrive Rent a car – Ugovorna strana vlasnik vozila koja se iznajmljuju klijentu.

2.3 Klijent – Ugovorna strana koja iznajmljuje vozilo od iDrive Rent a car.

2.4 Ugovor o najmu – Dokument o najmu vozila potpisan od strane klijenta i iDrive Rent a car.

2.5 Period korišćenja vozila – vreme koje počinje sa datumom/vremenom prikazanim na Ugovoru o najamu i završava sa datumom/vremenom kojim se vozilo vraća iDrive Rent a car.

2.6 Naknada za najam – Svi troškovi klijenta u periodu najma.

2.7 Dodatne naknade – Svi naknadno napravljeni troškovi, što uključuje troškove za učinjene prekršaje i štete u saobraćaju ili kod drugih privatnih i državnih subjekata.

 

 1. Uslovi najma

 

3.1 Minimalna dužina najma koja se tarifira 1 dan, odnosno sa prvim započetim satom do 24 sata.

3.2 Vreme preuzimanja i vraćanja vozila moraju biti u skladu sa Ugovorom o najmu. Toleriše se 60 minuta zakašnjenja kod vraćanja vozila. Po isteku tolerisanog vremena, automatski se zaračunava nov 1 dan, odnosno novih 24 sata.

3.3 Ograničenje u kilometraži ne postoji(na teritoriji republike Srbije).

3.4 Vozila se daju u najam sa gorivom u rezervoaru, čista spolja i iznutra, a klijenti vraćaju vozilo sa istim nivoom goriva u rezervoaru, čista spolja i iznutra.

3.5 iDrive Rent a car se obavezuje da će klijentu predavati uvek ispravno vozilo.

3.6 iDrive Rent a car se obavezuje da će u slučaju otkaza vozila u najmu, klijentu obezbediti zamensko vozilo u najkraćem roku.

3.7 Nije predviđeno korišćenje vozila u inostranstvu, bez posebnog odobrenja iDrive Rent a car i DEPOZITA.

3.8 Klijent se obavezuje da će vozilo vrati u roku naznačenom na Ugovoru o najmu ili ranije, na izričit zahtev iDrive Rent a car.

3.9 Klijent se obavezuje da će za produženje ugovorenog roka traži saglasnost iDrive Rent a car minimum 48 sati ranije;

3.10 Klijent se obavezuje da će, ako se za vreme najma pokvari brojač kilometara, odmah obustavi vožnju i o kvaru najbržim putem obavesti iDrive Rent a car.

3.11 Klijent se obavezuje da će vozilo za vreme korišćenja uredno održavati i čuvati;

3.12 Klijent se obavezuje da neće vozilo koristi:

 1. a) pod uticajem alkohola,lekova ili droga
 2. b) u protiv zakonite svrhe (npr. krivično delo, carinski ili devizni prekršaj i sl),
 3. c) za obuku vozača,
 4. d) za prevoz putnika i robe uz nadoknadu,
 5. e) da iznajmljeno vozilo ne optereti osobama ili predmetima preko dozvoljene težine,
 6. f) za prevoz ili vuču drugih vozila, prikolica ili njihovih dela,
 7. g) za učestvovanje u motosportskim priredbama,

3.13 Klijent se obavezuje da će vozilo koristi samo za vlastite potrebe i da ga neće iznajmiti ili posuditi trećem licu;

3.14 Klijent se obavezuje da će vozilom upravljati lice koje je ovlastio uz saglasnost iDrive Rent a car, a koje je kao takvo upisano na Ugovoru u rubrici “Drugi vozač”. Svi uslovi predviđeni za klijenta u pogledu starosti i perioda važenja vozačke dozvole primenjuju se i na ovo lice;

3.15 Klijent se obavezuje da, bez saglasnosti iDrive Rent a car, neće vršiti nikakvu zamenu delova, sklopova ili uredjaja;

 

 1. Plaćanje i deposit

 

4.1 Najam vozila plaća klijent pri preuzimanju vozila, gotovinom ili na račun kompanije iDrive Rent a car,

4.2 Depozit se uzima iskljucivo za vozlo koje prelazi granicu republike Srbije, sa ograničenim periodom trajanja

4.3 Za naknadno prispele troškove koje je klijent učinio, iDrive Rent a car će ta potraživanja naplatiti sudskim putem. Klijent će o tome biti obavešten na dostupne kontakt podatke.

4.4 Ukoliko klijent ima zamerke na vozilo ili uslugu iDrive Rent a car, to mora pisanim putem predati predstavniku iDrive Rent a car ili e-poštom. Sve reklamacije ne odlažu plaćanje naknade za najam

4.5 Tarife su izražene bruto u evrima koji se u momentu fakturisanja obračunava po prodajnom kursu poslovne banke iDrive Rent a car, ili dinarima.

4.6 Dostava vozila se ne naplaćuje za lokaciju u Beogradu.

4.7 Dodatna oprema koja nisu standard za obaveznu opremu u vozilu(dečije sediste,buster,lanci,navigacioni uredjaj) se ne naplaćuje.

 

 

 

 

 

 1. Preuzimanje i vraćanje vozila

 

5.1 iDRIVE Rent a car svojim klijentima omogućava preuzimanje i vraćanje vozila na 3 lokacije office iDRIVE Reant a car,aerodrom Nikola Tesla(aerodrome Beograd),lokacija po dogovoru u Beogradu bez naknade.Za lokaciju van teritorije Beograrda ili republike Srbije se naplaćuje dodatno po tarifi iDRIVE Rent a car.

5.2 Kada se vozilo predaje / vraća, stanje vozila će konstatovati klijent i predstavnik iDrive Rent a car zajedno.

 

 1. Gorivo i ostali troškovi

 

6.1 Klijent dobija vozilo sa količinom goriva koje se beleži prilikom uzimanja vozila. Troškove goriva klijent sam snosi. Količina vraćenog goriva se proverava sa klijentom ili bez njega prilikom vraćanja vozila. Ukoliko je iznos dopune rezervoara veći od 5 evra utrošeno gorivo se naplaćuje prema zvaničnim cenama goriva na pumpama sa dodatim PDV-om + 10 evra za dodatno svraćanje na benzinsku pumpu.

6.2 Sve ostale troškove na putu, klijent plaća sam, npr. putarine, kazne za prekršaje, gorivo, ukoliko na putu potroši tečnost za stakla i sl.

 

 

 

 1. Ostalo

 

7.1. Klijent oslobađa iDrive Rent a car svake odgovornosti za krađu,oštećenje i gubitak imovine koju prevozi u vozilu u vreme trajanja najma vozila i po vraćanju vozila iz najma.

 

 1. 2. POLICIJSKI ZAPISNIK JE OBAVEZAN ZA SVE VRSTE OSIGURANJA!

 

Bez policijskog zapisnika,pun iznos štete i/ili krađe biće naplaćen od klijenta,bez obzira na vrstu osiguranja. Zapisnik je potrebno sačiniti čak i u slučajevima kada klijent nije bio prisutan prilikom oštećenja vozila (npr.vozilo je oštećeno na parkingu od strane NN osobe.)

 

 1. Postupci u slučaju nesreće, štete i krađe vozila

 

Klijent je obavezan da postupi na sledeći način:

8.1 ODMAH da obavesti policiju i iDrive Rent a car o događaju i da postupi po njihovim instrukcijama

8.2 Da zapiše podatke o drugim učesnicima u nesreći

8.3 Da ispuni Međunarodni izveštaj o nesreći/šteti

8.4 Da napiše kratku izjavu u kojoj će opisati uzroke i okolnosti u kojima se desila nesreća/šteta

 

 1. Ostale odredbe

 

Vozilo se ne sme koristiti za šlepanje drugih vozila ,za sportska takmičenja, u protivzakonite svrhe (npr. izvršenje krivicnog dela, carinskih prekršaja i dr.), pretovarati, odnosno ako se u njemu nalazi više putnika nego što je dozvoljeno tehničkom dokumentacijom za taj tip vozila, kao i za prevoz životinja (osim manjih kućnih ljubimaca), lako zapaljivog i eksplozivnog materijala, materijala sa neprijatnim mirisom i materijala koji svojim oblikom mogu na bilo koji način oštetiti unutrašnjost vozila. Zabranjeno je da se vozilom upravlja po uticajem alkohola, lekova i droga.

 

U ovim slučajevima, ni jedno osiguranje NIJE VAŽEĆE, te svu materijalnu i pravnu štetu snosi klijent.

 

Zabranjeno je iznajmljeno vozilo davati u podzakup i na korišćenje neovlašćenim licima, tj.licima koja nisu upisana u Ugovor korisnika. U ovim slučajevima,osiguranje NE VAŽI, te svu materijalnu i pravnu štetu snosi klijent.

 

 

 

 

 1. Odgovornost

 

Međusobna prava i obaveze iDrive Rent a car kao Najmodavca i Najmoprimca-korisnika su precizno regulisana u krovnom ugovoru o korišćenju vozila iDrive Rent a car.

iDrive Rent a car zadržava pravo izmene cena i uslova o čemu će predhodno obavestiti klijenta.

Back To Top